Category Archives: CupidPolitics

Selective Info – Fake News

    Một trong những chủ đề được nói đến nhiều nhất trong năm 2018 là “Fake News” – theo https://hackernoon.com/2018-in-review-8-most-talked-about-in-tech-e6a60df7f838 . Đây là nguồn cảm hứng để tôi viết bài này (về “MisInformation” , và có thể thành series … Continue reading

Posted in CupidPolitics, Marketing, Skill | 1 Comment

Brand Ambassador Effectiveness

Mời một người có sức ảnh hưởng nào đó làm đại diện để quảng bá thương hiệu công ty, sản phẩm… không còn là chuyện mới, nhưng không phải công ty nào cũng có một chiến lược song hành cùng … Continue reading

Posted in CupidPolitics, Marketing, Skill | Leave a comment

Cupid & hidden agenda

  The “cold war” is old-school. Now the new kid on the block is “trade war” . Things might start with a simple statement:    – “China has some  ‘hidden agenda’ (động cơ đê hèn)”  When the US hears this, he … Continue reading

Posted in CupidPolitics, Skill, Wisdom | Leave a comment

Munchausen at work

    Đây là một vấn đề khá phổ biến ở nhiều cơ quan, chỗ làm. Tuy vậy với đặc tính nhạy cảm của nó, vấn đề ít khi được nêu một cách rõ ràng hoặc dễ hiểu đến nhiều người. Ngay cả ở … Continue reading

Posted in CupidPolitics, Reading, Skill | 3 Comments

The Peter principle

  Nguyên lý Peter là một nguyên lý về competency và promotion của employees – trên cơ sở là môi trường làm việc thông thường và (hầu như) không bị ảnh hưởng bởi office politics hoặc các tricks & relationships … Continue reading

Posted in CupidPolitics, Marketing, Reading | 7 Comments

Retain capable developers

Disclaimer: Use these tips at your own risk. Advice from bloggers may backfire! . . . Đây vốn là bài soạn về một số cách đánh giá để nhận biết hiệu quả và giữ được những người giỏi trong công … Continue reading

Posted in CupidPolitics, Marketing, Skill | 6 Comments

Career Promotion Experience

A famous quote from “The Last Lecture” of  Randy_Pausch is : “Experience is what you get when you didn’t get what you wanted.” So, let’s see some of my “experience” with promotion and bonus ;-) . 1. How you appear is … Continue reading

Posted in CupidPolitics, Feeling, Skill | 17 Comments