Monthly Archives: March 2011

Agile Scrum summary

( Bài viết cũ cách đây 2 năm, đã đăng trong internal wiki, hôm nay publish lại ^^ ) Introduction . Scrum is an iterative incremental process of software development commonly used with Agile software development. . Scrum is a process skeleton … Continue reading

Posted in Coding, Marketing | 10 Comments

Retain capable developers

Disclaimer: Use these tips at your own risk. Advice from bloggers may backfire! . . . Đây vốn là bài soạn về một số cách đánh giá để nhận biết hiệu quả và giữ được những người giỏi trong công … Continue reading

Posted in CupidPolitics, Marketing, Skill | 6 Comments

Selenium Flex JUnit

(bài viết cũ trong internal wiki cho Selenium 1.x – hiện nay đã có Selenium 2.0 với WebDriver thú vị hơn) Overview Selenium is a suite of tools to automate web app testing across many platforms. It is a GUI based automation tool, … Continue reading

Posted in Coding, Marketing | 4 Comments

DC collection 2

Hôm nay lại nhàn cư vi bất thiện, tiếp tục chép bài DC từ FB của Bi Bo (^o^) UPDATED: (ngữ cảnh: giải bóng đá ngoại hạng Anh) Carling Cup 2007, Arsenal thất bại đáng xấu hổ mặc dù đã … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | 7 Comments

Install PostgreSQL Database

Simple procedure to install PostgreSQL (stable: 8.4) on Ubuntu Linux (tested on 8.04 LTS, 10.04 LTS, 11.04) : 1/ Install the DBMS : $ sudo apt-get install postgresql postgresql-contrib (the postgresql-contrib is optional, it’s just some additional facilities for Postgres) … Continue reading

Posted in Coding, Marketing | 6 Comments

DC collection

  (copy lại từ notes của Facebook)   Những bài học trẻ cần được dạy càng sớm càng tốt Trẻ cần được dạy cách tự lập từ nhỏ. Có bé 4 tuổi vẫn không biết nói ‘xin lỗi, cảm ơn’, … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | 7 Comments