Monthly Archives: August 2011

Smart technical questions

  (to be updated)  1/ Bác sĩ 2/ Diễn đàn http://newbieLearnLinux.googlePages.com/smartQuestions#3 3/ Tư vấn tình cảm 4/ Trò chuyện với phái nữ 5/ Tóm lại để đặt câu hỏi về trợ giúp kỹ thuật (technical support) sao cho được trả lời hiệu … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing, Skill | 6 Comments

The General

Vị tướng già Những đối thủ của ông đã chết từ lâu bạn chiến đấu cũng chẳng còn ai nữa ông ngồi giữa thời gian vây bủa nghe hoàng hôn chầm chậm dưới chân mình bàn chân đi qua hai … Continue reading

Posted in Feeling | Leave a comment

Singleton In Java

  Singleton design pattern is one of the most used design pattern in software development. Perhaps because its intention is pretty intuitive : + Ensure a class only has one instance  + Provide a global point of access to it  When do … Continue reading

Posted in Coding, Marketing | 10 Comments