Monthly Archives: June 2014

Demi-god Stories 3

. Phi Lộ Tác giả bài viết xin mượn chỗ series để giới thiệu sơ lược về các phong cách diễn đạt chính mà tác giả biết: (hơi lan man và thậm chí có vẻ dư thừa, chẳng liên quan đến series … Continue reading

Posted in Reading, Skill | 2 Comments

Reasons Save the World

. Để cứu thế giới thì ít ra có ít nhất n lý do. Có người bảo n=20 , cũng có người bảo nhiều hơn. http://www.tutorart.com/index.php/20-reasons-to-save-the-world/   Chẳng quan trọng! Đằng nào thì đàn ông cũng tổn thọ chừng 6 năm, nên … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | 5 Comments