Category Archives: Coding

Reports Push & Pull

  Các phần mềm báo cáo truyền thống, thường vẫn chạy ổn với dữ liệu ít cập nhật thường xuyên – và trữ lượng không quá lớn. Dữ liệu báo cáo thường được lưu trữ trong các kho dữ liệu … Continue reading

Continue reading

Posted in Coding, Marketing, Reading | 1 Comment

BREAD better CRUD

    CRUD là thuật ngữ thông dụng trong phát triển phần mềm, viết tắt từ Create-Read-Update-Delete , những tác vụ chủ yếu của Database. Cũng là phần cốt lõi của các thao tác tương ứng với ứng dụng phần mềm. … Continue reading

Posted in Coding, Reading, Skill | 3 Comments

Service Mesh 2 Cloud Native

  Introduction from microservices -> service mesh -> cloud native -> serverless computing .   Istio – là ứng dụng service mesh mã nguồn mở, có sử dụng phần Envoy proxy như sidecar để thực hiện các tính năng proxy … Continue reading

Posted in Coding, Linux, Marketing | Leave a comment

Kafka UI Tools

(EDITED: Đã sửa lại tiêu đề là “UI Tools” thay vì “Monitoring Tools”. Mấy hôm thiếu ngủ nên hơi mơ màng, ko chú trọng về từ ngữ, dù chỉ khác biệt 1 chút có thể gây hiểu lầm – nhất … Continue reading

Posted in Coding, Marketing, Top5 | Leave a comment

Some IoT terminologies

Một số thuật ngữ về Internet of Things – xu hướng mới đang emerging và được xem là theme chủ đạo của cách mạng công nghiệp 4. 0  . (ứng dụng: Logistic/Supply-Chain, Delivery/Transportation, Personal Assistance, Home Automation, Manufacturing, Agriculture, Environmental … Continue reading

Posted in Coding, Marketing, Reading | Leave a comment

Move Github repositories

  Now that Microsoft has acquired GitHub at 7.5 bil $ (only lower than LinkedIn and Skype), we might think about moving/backup the Git repositories ! BitBucket provides nice import: https://befused.com/git/github-bitbucket-move     Or GitLab alternative: https://docs.gitlab.com/ee/user/project/import/github.html (self-host in Vietnamese: https://techmaster.vn/posts/34100/huong-dan-cai-dat-gitlab-tren-private-server … Continue reading

Posted in Coding, Marketing | Leave a comment

Team chat IRC style

. Top 5 team chat app (Usually web-based, i.e. available on browsers, but also has native apps on mobile) Slack Stride (HipChat) HangoutsChat Flock Flowdock   .   Runner-Up Winio   . Honorable mentions Chanty Fleep RocketChat Fuze Hive Mattermost Bitrix24 … Continue reading

Posted in Coding, Top5 | Leave a comment

Learning code online

  Tập hợp một số tài nguyên trực tuyến (websites/hyperlinks) có thể hỗ trợ các bạn trẻ học được coding từ xa, online. (last updated: 10/2017) Ở đây ưu tiên các website tiếng Việt (hoặc của người Việt) trước, phần … Continue reading

Posted in Coding, Skill, Top5 | 4 Comments

IDEA Tomcat HotSwap

Besides the posts about hot deploy on Tomcat Eclipse (WTP), and on JBoss exploded EAR/WAR, this is a similar post about Java hotswap based on the Java Platform Debugger Architecture (JPDA), or more specific layer, the Java Debug Wire Protocol … Continue reading

Posted in Coding, Linux | 6 Comments

DualBoot Ubuntu Win 10

  Chuẩn bị + USB dung lượng ít nhất 2GB, nên clear sạch dữ liệu để format thành USB boot + Rufus : phần mềm flash USB để tạo bootable USB với ISO là Ubuntu Linux image. Có thể dùng Universal-USB-Installer hoặc  UNetbootin thay … Continue reading

Posted in Coding, Linux, Skill | 1 Comment