Author Archives: DucQuoc.wordpress.com

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, husband and brother...

IDEA Tomcat HotSwap

Besides the posts about hot deploy on Tomcat Eclipse (WTP), and on JBoss exploded EAR/WAR, this is a similar post about Java hotswap based on the Java Platform Debugger Architecture (JPDA), or more specific layer, the Java Debug Wire Protocol … Continue reading

Posted in Coding, Linux | Leave a comment

Git pull all

(targeted audiences: developers/coders/programmers) Git projects are typically small and we may have multiple projects on a workspace. Hence sometimes we have 8+ projects on the workspace it may be tedious to update git pull manually. And we don’t have “parent project” like … Continue reading

Posted in Coding, Skill | 2 Comments

Grep Sed Awk

    (Edited: bài viết từ cuối 2011 – ID:110 – draft state bấm nhầm publish lỡ rồi thôi)   Grep Tìm các dòng chứa chuỗi chuoi trong 1 files: $ grep “chuoi” ten_file . Tìm các dòng chứa chuỗi chuoi trong … Continue reading

Posted in Coding, Linux | Leave a comment

Not A Number

    Khi lập trình với JavaScript,  có nhiều bạn khá thú vị với toán tử so trùng (===) , và thường ưu tiên hơn toán tử so sánh tương đương (==) . Đây cũng là 1 điều được đề … Continue reading

Posted in Coding, Feeling | 1 Comment

Oracle JavaSE alternatives

Oracle used to have very good sales strategies, for instance it has early investment for Linux database markets, which proves to be a brilliant idea and helps Oracle gain a lot of reputation (later on Oracle DB is well known and … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing | Leave a comment

Change You Need

  Cảm hứng từ bạn Dưa Leo. Dưa Leo này hình như lớn hơn tôi 1 tuổi, tạm gọi là “bạn” vậy. Nhiều bài talk của Dưa Leo tôi thấy khá giống với suy nghĩ của mình, nhưng Dưa Leo nói … Continue reading

Posted in Marketing, Reading, Skill | Leave a comment

Thuật xử thế

6 thuật xử thế của người xưa – Chìa khóa của sự khôn ngoan Thuật xử thế – cánh cửa dẫn tới sự khôn ngoan và thành công trong quan hệ con người. Dưới đây là 6 nguyên tắc xử … Continue reading

Posted in Reading, Skill | Leave a comment

Thanh Nhan Tong

  She’s Gone – SteelHeart   .   Dieu Ngot Ngao Nhat – Cao Thai Son   . Vi toi con song – Tien Tien   .   ./.  

Posted in Feeling, Skill | Leave a comment

Munchausen at work

    Đây là một vấn đề khá phổ biến ở nhiều cơ quan, chỗ làm. Tuy vậy với đặc tính nhạy cảm của nó, vấn đề ít khi được nêu một cách rõ ràng hoặc dễ hiểu đến nhiều người. Ngay cả ở … Continue reading

Posted in Feeling, Reading, Skill | 3 Comments

Demi-god Stories 4

. Thế à? . Thiền sư Minh Tâm rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. . Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền … Continue reading

Posted in Reading, Skill | Leave a comment