Category Archives: Reading

Live a good life

            How to live a comfortable life? That’s a BIG question. Each people will have their own answer. Nevertheless,  just found a book which has interesting ideas for that. “A counter-intuitive approach to living a … Continue reading

Posted in Feeling, Reading | Leave a comment

Courage Osho Vietnamese

    (to be updated)   ./.  

Posted in Feeling, Reading, Skill | Leave a comment

Change You Need

  Cảm hứng từ bạn Dưa Leo. Dưa Leo này hình như lớn hơn tôi 1 tuổi, tạm gọi là “bạn” vậy. Nhiều bài talk của Dưa Leo tôi thấy khá giống với suy nghĩ của mình, nhưng Dưa Leo nói … Continue reading

Posted in Marketing, Reading, Skill | Leave a comment

Thuật xử thế

6 thuật xử thế của người xưa – Chìa khóa của sự khôn ngoan Thuật xử thế – cánh cửa dẫn tới sự khôn ngoan và thành công trong quan hệ con người. Dưới đây là 6 nguyên tắc xử … Continue reading

Posted in Reading, Skill | Leave a comment

Munchausen at work

    Đây là một vấn đề khá phổ biến ở nhiều cơ quan, chỗ làm. Tuy vậy với đặc tính nhạy cảm của nó, vấn đề ít khi được nêu một cách rõ ràng hoặc dễ hiểu đến nhiều người. Ngay cả ở … Continue reading

Posted in Feeling, Reading, Skill | 3 Comments

Demi-god Stories 4

. Thế à? . Thiền sư Minh Tâm rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. . Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của thiền … Continue reading

Posted in Reading, Skill | Leave a comment

Demi-god Stories 3

. Phi Lộ Tác giả bài viết xin mượn chỗ series để giới thiệu sơ lược về các phong cách diễn đạt chính mà tác giả biết: (hơi lan man và thậm chí có vẻ dư thừa, chẳng liên quan đến series … Continue reading

Posted in Reading, Skill | Leave a comment

Java 8 features

My quick summary on Java 8 (Spider) new features (differences vs Java 7), will categorize like this: + Useful & Pragmatic: which can change the way we write Java code/design in a better way (actual improvement to productivity). + Impactful: … Continue reading

Posted in Coding, Reading | Leave a comment

Tracking salary spreadsheet

A co-worker of mine has shared me a template Excel file to track annual salary. I find it useful and therefore I’d like to share a modified version (for 2013) : https://sites.google.com/site/ducquocvn/Template_AnnualSalary_HL.zip?attredirects=0&d=1 . . UPDATED: phần file Excel ở trên … Continue reading

Posted in Reading, Skill | 2 Comments

English Learning tips

Một số mẹo nhỏ để học tiếng Anh . Bài viết này xuất phát từ sự thống nhất với một người bạn, sau khi chúng tôi cùng đi tới một số Câu lạc bộ Tiếng Anh. Mục đích chính là … Continue reading

Posted in Reading, Skill | 1 Comment