Monthly Archives: December 2014

Demi-god Stories 4

  . Thế à? . Thiền sư Minh Tâm rất được mọi người trọng vọng kính nể vì phong cách đạo đức thánh thiện của ông. . Một ngày kia, có một người con gái trẻ đẹp nhà gần chùa của … Continue reading

Posted in Reading, Skill | 4 Comments