YouTube Tips L1

Ngày cuối tuần, tôi có dành một ít thời gian để tìm hiểu, học hỏi thêm về nền tảng podcast/playback. Cụ thể là về YouTube, và một ít gần tương tự (Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts, Castbox.fm, etc…).

Ở góc blog này, tôi xin chia sẻ một số điều đã tìm hiểu được, dần dần qua từng bài viết.

.

.

.

YouTube Tips

.

L1 – Playlist Privacy Settings

.

Khi lưu một video trên youtube – có thể là podcast/audiobook/anime ..v.v.. – vào một danh sách phát (playlist), mặc định các danh sách phát sẽ là “Public” (công khai) cho tài khoản (or channel – kênh) đó.

Khi có nhu cầu ẩn bớt thông tin về danh sách phát, owner của account/channel đó có thể điều chỉnh bằng cách vào phần danh sách phát đó chi tiết, chuyển sang:

+ Private (riêng tư): Làm cho playlist hoàn toàn không visible với bất kỳ ai ngoại trừ owner (bạn). Đây là lựa chọn hoàn hảo nếu bạn đang sắp xếp một danh sách cho mục đích sử dụng cá nhân và không muốn những người khác nhìn thấy, thậm chí nếu họ có một liên kết trực tiếp đến playlist đó.

+ Unlisted (không công khai): Sẽ ngăn danh sách phát của owner (bạn) xuất hiện trong tìm kiếm của mọi người cũng như xuất hiện trên kênh YouTube của owner (bạn). Tuy nhiên, nếu bạn muốn cho ai đó một liên kết trực tiếp đến playlist thì họ có thể nhìn thấy tất cả video của bạn. Đây là một lựa chọn lý tưởng nếu bạn muốn chia sẻ danh sách phát với một ai đó.

.

Khác nhau chính về hiển thị: với “Unlisted” thì sẽ view được nếu biết URL, và vẫn share/đưa được vào các channel hoặc playlist khác (với URL đã biết).

FeatureUnlistedPrivatePublic
Can share URLYesNoYes
Can be added to a channel sectionYesNoYes
Shows up in search, related videos, and recsNoNoYes
Posted on your channelNoNoYes
Shows in Subscriber feedNoNoYes

.

.

.

.

.

.

.

./.

About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in CriticalThinking, GameTheory, Marketing, Reading. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s