Monthly Archives: December 2012

HBR Leadership Must Reads

Below is my quick infor about the book “HBR 10 Must Reads on Leadership” . Not really a book review, though. . . (Xin cảm ơn thầy TS. Nguyễn Hữu Lam đã giới thiệu cho chúng em các bài viết … Continue reading

Posted in Marketing, Reading | 2 Comments

Personal Review 2012

Some retrospective report to myself. . Family 9/10 Có lẽ thành công lớn nhất của năm nay là giải quyết những vấn đề ở gia đình . Thật sự khó khăn , có những thời điểm mà mình phải chấp … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | Leave a comment