Category Archives: Marketing

Dan ong 30

  Đàn ông thời 20 máu lửa, sẵn sàng vác chầy xông vào nhau chỉ với một hai câu nói. Đàn ông 30 bắt đầu có khái niệm “chỉ số AQ vừa đủ dùng”.   Một thời gian ít viết … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing, Quote | Leave a comment

Quotes – Sống tử tế 1

    (tác giả: T. T. )   Sống tử tế 1 – những người tử tế quanh tôi   Trong bài viết này, xin tạm đồng hóa Lịch thiệp với Tử tế thành một nghĩa chung, dù cho thực … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing, Skill | Leave a comment

Quotes – Khi người ta không còn trẻ

    (tác giả: L. C., viết khoảng 2006 – tiêu đề có phần “ăn theo” tập truyện “KNTT” của PTVA)     Khi người ta không còn trẻ   (Đây chỉ là một sáng tác văn học thuần túy, … Continue reading

Posted in Marketing, Reading, Skill | Leave a comment

Oracle JavaSE alternatives

Oracle used to have very good sales strategies, for instance it has early investment for Linux database markets, which proves to be a brilliant idea and helps Oracle gain a lot of reputation (later on Oracle DB is well known and … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing | Leave a comment

Change You Need

  Cảm hứng từ bạn Dưa Leo. Dưa Leo này hình như lớn hơn tôi 1 tuổi, tạm gọi là “bạn” vậy. Nhiều bài talk của Dưa Leo tôi thấy khá giống với suy nghĩ của mình, nhưng Dưa Leo nói … Continue reading

Posted in Marketing, Reading, Skill | Leave a comment

Formal learning drawbacks

  Hôm nay lục lọi đống sách, thấy cái thời khóa biểu SV  hồi xưa :D , tự nhiên nhớ về 1 thời mọt sách, về trường lớp (học hành chính thức) các thứ .  .    . Mấy ý kiến về hạn chế của giáo … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing | Leave a comment

Secure online info

  Hướng dẫn cơ bản cách bảo mật thông tin trực tuyến, trên trình duyệt (và có thể áp dụng cho đt di động) . .   Hạn chế chế độ lưu mật khẩu (Save Password) của trình duyệt Các mật … Continue reading

Posted in Marketing, Skill | 2 Comments

Change Skype port

Skype is a good IM (Instant Message) tool. It’s pretty popular for work-related chat/voice-chat , because it has several advantages over other competitors (Y!M, Pidgin, Spark, Gtalk, …) . The main disadvantage of it is “privacy” , but I’ll stop … Continue reading

Posted in Marketing, Skill | Leave a comment

Twitter RSS link

Twitter RSS/Atom feed has been changed again (mid June 2013).  Therefore, all applications which are using them will be out of order. Even the related services (by other websites) will be showing error messages or something like that. Fortunately, a … Continue reading

Posted in Coding, Marketing | Leave a comment

Online photo storage

Digital photos are very popular nowadays, hence the need for online storage comes. It would be much safer than to store in a SD card or an USB stick, or even a computer hard-disk. And the sharing purpose is even … Continue reading

Posted in Marketing, Reading | 5 Comments