Monthly Archives: March 2017

Fix Java security block

Hướng dẫn cơ bản cách để chạy application trên trang web, tránh bị block trong trình duyệt web (browser). “Application blocked by Java security” VD: tự quyết toán thuế thu nhập cá nhân, gởi qua mạng. ( http://thuedientu.gdt.gov.vn ) ==> khai … Continue reading

Posted in Marketing, Reading, Skill | 3 Comments