Category Archives: Feeling

Live a good life

            How to live a comfortable life? That’s a BIG question. Each people will have their own answer. Nevertheless,  just found a book which has interesting ideas for that. “A counter-intuitive approach to living a … Continue reading

Posted in Feeling, Reading | Leave a comment

Courage Osho Vietnamese

    (to be updated)   ./.  

Posted in Feeling, Reading, Skill | Leave a comment

Not A Number

    Khi lập trình với JavaScript,  có nhiều bạn khá thú vị với toán tử so trùng (===) , và thường ưu tiên hơn toán tử so sánh tương đương (==) . Đây cũng là 1 điều được đề … Continue reading

Posted in Coding, Feeling | 1 Comment

Oracle JavaSE alternatives

Oracle used to have very good sales strategies, for instance it has early investment for Linux database markets, which proves to be a brilliant idea and helps Oracle gain a lot of reputation (later on Oracle DB is well known and … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing | Leave a comment

Thanh Nhan Tong

  She’s Gone – SteelHeart   .   Dieu Ngot Ngao Nhat – Cao Thai Son   . Vi toi con song – Tien Tien   .   ./.  

Posted in Feeling, Skill | Leave a comment

Munchausen at work

    Đây là một vấn đề khá phổ biến ở nhiều cơ quan, chỗ làm. Tuy vậy với đặc tính nhạy cảm của nó, vấn đề ít khi được nêu một cách rõ ràng hoặc dễ hiểu đến nhiều người. Ngay cả ở … Continue reading

Posted in Feeling, Reading, Skill | 3 Comments

Formal learning drawbacks

  Hôm nay lục lọi đống sách, thấy cái thời khóa biểu SV  hồi xưa :D , tự nhiên nhớ về 1 thời mọt sách, về trường lớp (học hành chính thức) các thứ .  .    . Mấy ý kiến về hạn chế của giáo … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing | Leave a comment

Reasons Save the World

. Để cứu thế giới thì ít ra có ít nhất n lý do. Có người bảo n=20 , cũng có người bảo nhiều hơn. http://www.tutorart.com/index.php/20-reasons-to-save-the-world/   Chẳng quan trọng! Đằng nào thì đàn ông cũng tổn thọ chừng 6 năm, nên … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | 2 Comments

Avira Temp Place

Avira AntiVirus is one of my favourite AntiVirus programs on Windows . It’s one of the best AntiVirus which have a nice Free version, and always has high ratio (maybe top 3) against any virus testboard . If I recall … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | Leave a comment

Overtime Vietnam 2013

Cách tính giờ làm thêm (OT), kể cả ca đêm, theo luật mới 2013 Mô tả ngắn: Theo Bộ Luật Lao Động 2012 (hiệu lực từ tháng 5/2013) và nghị định 45/2013/NĐ-CP (hiệu lực từ tháng 7/2013), thì mức trả … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | 1 Comment