Monthly Archives: April 2013

Hater is just Loser

  Phần tiếng Việt “Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp. Đừng làm cuộc sống chúng ta phức tạp hơn…” . Tại sao chúng ta lại để phiền muộn xảy ra nhiều hơn như nó nên có ? Câu trả … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | 10 Comments

DNS in VietNam

  Note lại để truy cập nhanh khi cần thiết. . (Typical use-case: Truy cập 1 số trang bị chặn ở mức DNS như BlotSpot, Twitter, Disqus, … ;-) etc )   . Viettel DNS 203.113.188.2   203.113.188.1   203.113.131.1   203.113.131.2 . … Continue reading

Posted in Linux, Marketing | 5 Comments