Monthly Archives: September 2014

Formal learning drawbacks

  Hôm nay lục lọi đống sách, thấy cái thời khóa biểu SV  hồi xưa :D , tự nhiên nhớ về 1 thời mọt sách, về trường lớp (học hành chính thức) các thứ .  .    . Mấy ý kiến về hạn chế của giáo … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing | Leave a comment