Monthly Archives: October 2012

Mind-mapping tools

Mind map là một khái niệm được phổ biến bởi Tony Buzan, và hiện nay được xem như một hình thức take note và hỗ trợ ghi nhớ hiệu quả vào loại bậc nhất. . . Tôi đã xài FreeMind … Continue reading

Posted in Reading, Skill | 1 Comment

Family Happiness key

Năm 1852, Hoàng đế Nã Phá Luân đệ tam  say mê Nữ bá tước Mari Eugénie Ignace Augustine de Montiji, người đàn bà đẹp nhất thế giới và cưới nàng. Cận thần có người can gián Hoàng đế vì lẽ không được … Continue reading

Posted in Feeling, Reading | 3 Comments