Months of Elsa

Tháng 9, là dịp mình hay publish nhiều về con gái, một “niềm tự hào” nho nhỏ . Năm nay hơi loay hoay một số lý do nên trễ 1 chút sang tháng 10. Sẽ cố update thường xuyên hơn trong tháng này.
Ai có nghĩ là “cuồng con“, hay mang tính chất cá nhân gì đó, không sao cả.

.

.

.

Từ trên cao nhìn xuống

.

.

.

.

Gấu và Thỏ

.

.

.

.

.

Sa làm tóc cho ba

.

.

.

.

.

.

Sa chăm em bé

.

.

.

.

.

.

.

./.

About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in CriticalThinking, Feeling, PositiveReinforcement, TuTamPhong. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s