Monthly Archives: May 2014

GeoCode VN Design

Thiết kế cơ bản cho các địa chỉ (số nhà, khu/ấp/xóm/xã) VN. Lẽ ra nên gọi là StreetAddress, nhưng sẽ hướng tới conversion StreetAddress chuyển qua lại  Geographic Coordinates (vĩ độ & kinh độ – LatitudeLongitude). .  Criteria + Simplicity … Continue reading

Posted in Coding, Skill | Leave a comment