Learning code online

Tập hợp một số tài nguyên trực tuyến (websites/hyperlinks) có thể hỗ trợ các bạn trẻ học được coding từ xa, online.

(last updated: 10/2017)

Ở đây ưu tiên các website tiếng Việt (hoặc của người Việt) trước, phần các website có nguồn gốc nước ngoài sẽ đề cập sau.

Online training (videos/podcasts)

myclass.vn

tedu.com.vn

kyna.vn

courses.vn

kampus.vn

techmaster.vn

laptrinh.io

.

Online training (hands-on/interactive)

vietpro.net.vn

zendvn.com

.

Online articles

kipalog.com

laptrinhx.com

toidicode.com

.

Q & A (sample code)

http://daynhauhoc.com

toughdev.vn/qa/

.

Motivation

https://techtalk.vn/ngunglambieng-canh-tinh-thuc-trang-luoi-bieng-tu-trong-tu-tuong-dang-lo-ngai-cua-sinh-vien-cntt.html

(Serious: https://www.facebook.com/notes/hoang-to/yếu-tố-giới-hạn-limiting-factors/10152318107858293/

Satirical: http://how.vndemy.com/background/1388-lap-trinh-su-ban-tai-can/ )

http://sites.google.com/site/newbielearnlinux2/smartquestions#6

http://tonybuoisangonline.com/noi-long-bo-de-su-to.html

http://newbielearnlinux.googlepages.com/smartquestions

http://tuoitre.vn/le-duc-thong-noi-gi-494729.htm

 

https://ducquoc.wordpress.com/2013/01/19/coder-rant-money/ 

https://ducquoc.wordpress.com/2011/11/12/cognitive-bias-traps/

 

https://hocthenao.vn/2015/01/27/dieu-toi-hoc-duoc-tu-coursera-khieu-anh/

.

Misc (conferences/events/UG/offline)

(vài trung tâm hoặc trainer tác giả nhận thấy là ổn – lưu ý: tác giả KHÔNG nhận PR/Ads cho bất kỳ cái nào trong bài viết này)

meetup.vn

ticketbox.vn

khoapham.vn

hocthietkeweb.net.vn

 

.

 

.

 

Bây giờ bắt đầu phần tiếng Anh (English).

 

18043011

Online training (videos/podcasts)

coursera.org

udemy.com

freecodecamp.org

.

22221927_10213219363232116_3080624989916509826_n

.

Online training (hands-on/interactive)

codecademy.com

codeschool.com

.

22308941_10213219364032136_7842871211724726358_n

.

Online articles

dzone.com

infoq.com

developer.com

 

.

Q & A (sample code)

stackoverflow.com

softwareengineering.stackexchange.com

 

 

Về các trang thử thách dạng HackerRank, Codility, … thì đã được nêu trong 1 bài viết trước đây. Tôi nghĩ không nên thử thách beginners quá sức nên không đưa vào đây, những trang đó phù hợp hơn với các bạn trẻ đã có experience.

.

 

 

Bonus: Một số trang tutorial về Java: baeldungmkyongpetriKainulainen, logicbig, howtodoinjavavogella, jenkovjournaldev, o7planningstudytrailsehchua, javatpointw3schools, …

.

 

Hope this helps,

 

 

./.

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, husband and brother...
This entry was posted in Coding, Skill, Top5. Bookmark the permalink.

2 Responses to Learning code online

  1. Pingback: Agile developer practices | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s