Vietnamese Flash developers

Vài ngày trước có người bạn hỏi tôi :

” Ở Việt Nam có ai giỏi Flex hơn Đức không?”

Hơi bất ngờ, tôi trả lời :

” Không biết nữa :-) ”

Dĩ nhiên có những câu hỏi tu từ  (rhetorical question) và có những lời khen pha lẫn sự khôi hài , nhưng câu hỏi trên cũng khiến tôi tò mò và kết quả là dẫn tới bài này :D .

Well, sau đây là tên của một số developer có thể phát triển code ActionScript (Flex/Flash/AIR) tốt, theo nhận định chủ quan của người viết bài này ^^ (in no particular order) :

+ Hải Nguyễn

+ Thanh Trần

+ Lâm Đỗ

+ Nam Trần

+ Anh Nguyễn

+ Việt Lưu

+ Duy Nguyễn

+ . . .

Ở đây chỉ nêu đại khái tên, chứ không nêu dám nêu cụ thể hơn (tên đầy đủ, nơi công tác, websites, etc) , nếu các bạn muốn biết thì chịu khó . . . hỏi Mrs. Google vậy :D .

Trong số các nhân vật kể trên, cũng có người tôi quen biết (từ ng làm việc chung, hoặc chơi game chung cả năm) , cũng có người chỉ nghe tiếng mà chưa gặp mặt. Còn một vài người nữa, không tiện kể tên ra đây vì vài lý do tế nhị ;-) , hy vọng họ sẽ không complain khi đọc bài này, hehe.

P.S: Xin nói rõ là bài này không có tham vọng nêu danh sách những người giỏi Flash nhất or smth like that, chỉ là nhận xét của cá nhân và là tham khảo để chỉ đến khi cần thiết (từ chối freelance Offer hoặc được hỏi như ở đầu bài đã nêu) .

That’s all :-) .


./.


About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in Coding, Feeling, Marketing. Bookmark the permalink.

1 Response to Vietnamese Flash developers

  1. Pingback: Retain capable developers | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s