Smart technical questions

 

(to be updated) 

1/ Bác sĩ

2/ Diễn đàn http://newbieLearnLinux.googlePages.com/smartQuestions#3

3/ Tư vấn tình cảm

4/ Trò chuyện với phái nữ

5/ Tóm lại để đặt câu hỏi về trợ giúp kỹ thuật (technical support) sao cho được trả lời hiệu quả, thì cần lưu ý một số điểm :

+ Tiêu đề rõ ràng (có ít nhất “sự cố” hoặc “đối tượng” )

+ Mô tả về triệu chứng và môi trường xảy ra sự cố (ngay khi đặt câu hỏi)

Sớm nêu ra mục đích muốn đạt được, thay vì phỏng đoán hoặc đòi hỏi làm theo cách của mình.

+ Báo lại kết quả các giải pháp đã được đề nghị trong quá trình tư vấn, để người khác cũng được lợi ích

+ Coi trọng việc giải quyết vấn đề hơn là được an ủi, vỗ về.

+ Thể hiện sự quý trọng thời gian và sự giúp đỡ miễn phí của người khác bằng cách có gắng tìm tòi trước khi hỏi thêm.

.

 

./.

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, husband and brother...
This entry was posted in Feeling, Marketing, Skill. Bookmark the permalink.

6 Responses to Smart technical questions

  1. Pingback: Change Set Comments | DucQuoc's Blog

  2. Pingback: Free lunch paradox | DucQuoc's Blog

  3. Pingback: Software tester objectives | DucQuoc's Blog

  4. Pingback: Ramp-up explained | DucQuoc's Blog

  5. Pingback: Oracle uncommited changes | DucQuoc's Blog

  6. Pingback: Learning code online | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s