Category Archives: Feeling

Dan ong 30

  Đàn ông thời 20 máu lửa, sẵn sàng vác chầy xông vào nhau chỉ với một hai câu nói. Đàn ông 30 bắt đầu có khái niệm “chỉ số AQ vừa đủ dùng”.   Một thời gian ít viết … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing, Quote | 5 Comments

Quotes – Sống tử tế 1

    (tác giả: T. T. )   Sống tử tế 1 – những người tử tế quanh tôi   Trong bài viết này, xin tạm đồng hóa Lịch thiệp với Tử tế thành một nghĩa chung, dù cho thực … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing, Skill | Leave a comment

Quotes – Du học sinh: Về hay ở

      (tác giả: L. C. )   Du học sinh – Về hay ở   ( Bài này viết năm 2005 nhằm chửi một lão Tiến sĩ giấy Harvard Kennedy School of Government (KSG).  Nhưng hồi đó bọn … Continue reading

Posted in Feeling, Quote, Skill | 5 Comments

Live a good life

  How to live a comfortable life? That’s a BIG question. Each people will have their own answer. Nevertheless,  just found a book which has interesting ideas for that. “A counter-intuitive approach to living a good life” (review: https://huongtdao.wordpress.com/non-fiction/the-subtle-art-of-not-giving-a-fck/ ) Basically, … Continue reading

Posted in Feeling, Reading | 3 Comments

Courage Osho Vietnamese

    (to be updated)   ./.  

Posted in Feeling, Reading, Skill | Leave a comment

Not A Number

    Khi lập trình với JavaScript,  có nhiều bạn khá thú vị với toán tử so trùng (===) , và thường ưu tiên hơn toán tử so sánh tương đương (==) . Đây cũng là 1 điều được đề … Continue reading

Posted in Coding, Feeling | 4 Comments

Oracle JavaSE alternatives

  Oracle used to have very good sales strategies, for instance it has early investment for Linux database markets, which proves to be a brilliant idea and helps Oracle gain a lot of reputation (later on Oracle DB is well known … Continue reading

Posted in Coding, Feeling, Marketing | 3 Comments

Thanh Nhan Tong

  She’s Gone – SteelHeart   .   Dieu Ngot Ngao Nhat – Cao Thai Son   . Vi toi con song – Tien Tien   .   ./.  

Posted in Feeling, Skill | Leave a comment

Formal learning drawbacks

  Hôm nay lục lọi đống sách, thấy cái thời khóa biểu SV  hồi xưa :D , tự nhiên nhớ về 1 thời mọt sách, về trường lớp (học hành chính thức) các thứ .  .    . Mấy ý kiến về hạn chế của giáo … Continue reading

Posted in Feeling, Marketing | Leave a comment

Reasons Save the World

. Để cứu thế giới thì ít ra có ít nhất n lý do. Có người bảo n=20 , cũng có người bảo nhiều hơn. http://www.tutorart.com/index.php/20-reasons-to-save-the-world/   Chẳng quan trọng! Đằng nào thì đàn ông cũng tổn thọ chừng 6 năm, nên … Continue reading

Posted in Feeling, Skill | 5 Comments