Vovinam – Thiet Thu Tu Tam

 

 

 

Vovinam – “Bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái” .

 

Nghiêm Lễ là gì?

nghiem le

Nghiêm Lễ
 – Lễ là lối chào của Vovinam Việt Võ Đạo qua 2 động tác Nghiêm-Lễ và Lễ.

Nghiêm Lễ là động tác bàn tay phải khép chặt đặt lên trái tim, hai chân khép hình chữ V, lưng thẳng và mắt nhìn về phía người đối diện.

Lễ là động tác cúi người về trước cho tới khi mũi bàn tay trái chạm gối trái, mắt ngước nhìn vào người được chào. Dừng khoảng 2 giây rồi trở về tư thế Nghiêm – Lễ.

Ý nghĩa của việc đặt bàn tay phải lên ngực trái tim có ý nghĩa bàn tay thép đặt lên trái tim từ ái, đức dũng đi đôi với lòng nhân, võ thuật gắn liền với võ đạo. Việt Võ Đạo Sinh chỉ được dùng võ để rèn luyện sức khỏe, tự vệ, cảnh cáo và cảm hóa người chứ không được dùng để trừng phạt, trả thù người.

 

nghiem le2

 

Thực hiện nghi thức Nghiêm Lễ với ai? Khi nào?

Người môn sinh Vovinam Việt Võ Đạo thực hiện nghi thức Nghiêm Lễ với Võ sư hoặc Huấn luyện viên.

Khi đến võ đường phải thực hiện nghi thức Nghiêm Lễ trước và sau khi tập luyện với Di ảnh cố Võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, cố Võ sư chưởng môn Lê Sáng và với Võ sư, Huấn luyện viên phụ trách.

Khi tập luyện, thi triển một bài quyền, song luyện, đa luyện… người môn sinh Vovinam phải thực hiện nghi thức Nghiêm Lễ trước và sau khi tập với Di ảnh cố Võ sư sáng tổ Nguyễn Lộc, cố Võ sư chưởng môn Lê Sáng và với bạn đồng môn cùng tập luyện với mình.

>> Xem thêm: Ý nghĩa nghiêm lễ qua lời dạy của Cố Võ sư chưởng môn Lê Sáng.

 

 

 

 

 

./.

 

(Source: HocVoViNam, VoViNamPhuYen )

 

 

./.

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, husband and brother...
This entry was posted in Marketing, PositiveReinforcement, Quote, Skill. Bookmark the permalink.

1 Response to Vovinam – Thiet Thu Tu Tam

  1. Pingback: Vovinam – Sharing Form Practice | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s