Brands & Celebrities: Next Top

 

 

 

Ban đầu dự kiến viết bài về Top/NextTop/Best (Đỉnh/Đầu/Nhất) , nhưng sau khi lướt qua một số trang mạng xã hội để tìm cảm hứng, tôi cảm thấy có lẽ sẽ thú vị hơn (và thu hút người xem hơn) nếu chia sẻ thông tin trực tiếp hoặc qua Clip/Video.

 

 

 

 

Brands

 

Top clip/video about Brands of the month: Top 15 Best Global Brands 2010-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Topic ideas (maybe hint for “University examination” essay?) :

+ Coca Cola fallen?

+ Apple domination?

+ Google vs Apple?

+ Rise of Facebook/Amazon?

+ Stable Quality Toyota/McDonald?

 

 

 

 

 

 

 

Celebrities

 

Top clip/video about Celebrities of the month: Chris “Thor” Hemsworth

 

 

 

 

 

 

./.

 

 

About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in Marketing, Skill, Top5. Bookmark the permalink.

3 Responses to Brands & Celebrities: Next Top

  1. Pingback: Vietnam Coast Guard rehearsal | DucQuoc's Blog

  2. Pingback: DC Collection 4 – Personality Building | DucQuoc's Blog

  3. Pingback: By The Book – I | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s