Overtime Vietnam 2013

 

Cách tính giờ làm thêm (OT), kể cả ca đêm, theo luật mới 2013

Mô tả ngắn:

Theo Bộ Luật Lao Động 2012 (hiệu lực từ tháng 5/2013) và nghị định 45/2013/NĐ-CP (hiệu lực từ tháng 7/2013), thì mức trả lương tối thiểu cho nhân viên làm thêm giờ tính như ở bảng sau:

http://is.gd/V2IfyJ
(ví dụ trong hình: normal wage $10/h )

DucQuoc Overtime Vietnam2013

(link hình dự phòng: http://is.gd/aVu6sZ , http://is.gd/oC7V2X )

.

Mô tả dài:

* Luật cũ: (Luật Lao Động 2002 có sửa đổi, các Thông tư: 12, 13, 14/2003/TT-BLĐTBXH , 08/2005/TTLT-BNV-BTC )

(Chủ yếu điều 61)

– Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, tiền lương làm thêm giờ được tính theo công thức sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày = Tiền lương giờ x 150% hoặc 200% hoặc 300% x Số giờ thực tế làm thêm

Trong đó, mức 150% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; mức 300% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 300% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động).

– Trường hợp làm thêm giờ vào ban ngày, nếu được bố trí nghỉ bù những giờ làm thêm thì được hưởng tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày như sau:

Tiền lương làm thêm giờ vào ban ngày (nếu được bố trí nghỉ bù)

= Tiền lương giờ x

50% hoặc 100% hoặc 200%

x Số giờ thực tế làm thêm

Trong đó, mức 50% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày thường; mức 100% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày nghỉ hàng tuần; mức 200% áp dụng đối với giờ làm thêm vào ngày lễ hoặc ngày được nghỉ bù nếu ngày lễ trùng vào ngày nghỉ hàng tuần, ngày nghỉ có hưởng lương (trong mức 200% này đã bao gồm cả tiền lương trả cho thời gian nghỉ được hưởng nguyên lương theo quy định tại các Điều 73, 74, 75 và 78 của Bộ luật Lao động).

– Làm thêm ban đêm thì được tính thêm 30%  :

Tiền lương làm thêm giờ vào ban đêm

=

Tiền lương
giờ thực trả

x

130%

x

150% hoặc
200% hoặc
300%

x

Số giờ làm thêm vào ban đêm

Tức là lấy tiền lương giờ làm bình thường ban ngày nhân với mức tăng tiền lương làm ban đêm và nhân với mức tăng tiền lương khi làm thêm.

Như vậy mức tiền lương làm thêm ban đêm lần lượt sẽ là 195%, 260%, 390% cho 3 trường hợp làm thêm vào ngày thường, ngày nghỉ hàng tuần, ngày lễ tết.

.

* Luật mới: (Bộ luật Lao động 2012, các Thông tư Nghị định 45/2013/NĐ-CP )

(Chủ yếu điều 97)
Theo thông tư mới nhất (hiệu lực từ tháng 7/2013) thì cách tính cụ thể như sau:

Cách 2:

Tiền lương 1 giờ làm thêm ban đêm

=

Tiền lương
giờ thực trả

x

(30%

+

150% hoặc
200% hoặc
300%

x

120%)

Tức là lấy [mức tiền lương khi làm thêm ban ngày] tăng thêm [20% theo quy định khoản 3] cộng vào [mức tăng tiền lương khi làm vào ban đêm]

Các mức lương làm thêm tương ứng sẽ là 210%, 270%, 390% .
Trường hợp trước khi có thông tư, tùy vào công ty và quy định địa phương, ngoài cách tính ở trên còn có thể tính theo 1 trong 2 cách khác nữa:

Cách 1: (nhiều hơn)

Tiền lương 1 giờ làm thêm ban đêm

=

Tiền lương
giờ thực trả

x

(130%

x

150% hoặc
200% hoặc
300%

+

20%)

Tức là lấy [Mức tiền lương làm vào ban đêm] nhân với [tỉ lệ tiền lương tăng lên khi làm thêm giờ ban ngày] cộng với [20% tiền lương làm việc bình thường buổi sáng].

Khi này các mức lương làm thêm tương ứng sẽ là 215%, 280%, 410% .

 

Cách 3: (ít hơn)

Tiền lương 1 giờ làm thêm ban đêm

=

Tiền lương
giờ thực trả

x

(30%

+

20%

+

150% hoặc
200% hoặc
300%)

Tức là lấy [mức tiền lương tăng lên khi làm ban đêm] cộng với [20% tiền lương giờ làm việc bình thường ban ngày] cộng với [mức tiền lương làm thêm ban ngày].

Các mức lương làm thêm tương ứng sẽ là 200% 250% 350% .

.

* Khác biệt chính: (tính làm đêm tăng thêm)

Luật mới: Điều 97:
2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.
3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Luật cũ: Điều 61:

2. Người lao động làm việc vào ban đêm quy định tại Điều 70 của Bộ luật này, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương của công việc đang làm vào ban ngày.

 

.

 

Hope this helps,

=Duc

 

 

 

 

P/S: Bonus for developers:

https://jusfunny.wordpress.com/2016/08/06/5h-va-nhung-thu-linh-tinh/

 

 

 

 

./.

 

 

Advertisements

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, husband and brother...
This entry was posted in Feeling, Skill. Bookmark the permalink.

One Response to Overtime Vietnam 2013

 1. Năm 2014 , tỉ lệ đóng bảo hiểm xã hội sẽ tăng 2% :
  http://cafebiz.vn/cau-chuyen-kinh-doanh/nam-2014-tien-luong-thuc-te-duoc-nhan-ve-se-giam-1-201312041155304308ca47.chn

  Nghĩa là:
  Năm 2013: 30.5% = 21% (Employer) + 9.5% (Employer)
  ==> 2014: 32.5% = 22% (Employer) + 10.5% (Employer)
  Như vậy tổng cộng phần đóng cho NN sẽ chiếm khoảng 32.5% (nếu như đóng đầy đủ) :D
  .

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s