HBR Leadership Must Reads

Below is my quick infor about the book “HBR 10 Must Reads on Leadership” . Not really a book review, though.

.

.

(Xin cảm ơn thầy TS. Nguyễn Hữu Lam đã giới thiệu cho chúng em các bài viết kinh điển về leadership – trong đó có 2 bài trong 10 bài này, và 3 bài trong “HBR 10 Must Reads on Managing Yourself“)

.

Tạm thời chưa đủ thời gian để review hết 10 bài Harvard Business Review, nên ở đây trước tiên giới thiệu sơ về các tác giả để các độc giả có thêm … cảm hứng mà tự đọc quyển này :D .

1/ What makes a leader? – Daniel Goleman

Daniel Goleman là tác giả một số sách, trong đó nổi tiếng nhất có lẽ là 2 quyển: Trí tuệ Cảm xúc (Emotional Intelligence) và Primal Leadership.

Vì thế bài article cho HBR cũng phản ánh ít nhiều nội dung ông đã viết trong 2 quyển trên. Các ý chính của bài:

Điều gì làm nổi bật lên những nhà lãnh đạo tuyệt vời, trong số những người lãnh đạo tốt? Theo Daniel Goleman, đó chính là Emotional Intelligence, thể hiện ở nhóm 5 mục:

Self-awareness :  tự biết về điểm mạnh, điểm yếu, động cơ, giá trị và ảnh hưởng lên những người khác. 

Self-regulation : kiểm soát hoặc điều hướng các xung động hay tâm trạng bộc phát

Motivation : nếm thành quả như là 1 sự thưởng thức

Empathy : hiểu được những che đậy tình cảm của con người

Social skills : xây dựng quan hệ với người khác để hướng họ tới điểm mong muốn

Mỗi người từ lúc sinh ra đều đã có những kỹ năng nhất định về EI . Nhưng chúng ta đều có thể tăng cường các khả năng đó thông qua sự kiên trì, luyện tập, và phản hồi của những đồng nghiệp hoặc các bậc tiền bối. 

.

2/ WHAT MAKES AN EFFECTIVE EXECUTIVE – Peter F. Drucker

.

Các ý chính của bài:

(To be updated)

.

3/ WHAT LEADERS REALLY DO – John P. Kotter

.

Các ý chính của bài:

(To be updated)

.

4/ THE WORK OF LEADERSHIP – Ronald A. Heifetz and Donald L. Laurie

.

Các ý chính của bài:

(To be updated)

.

5/ WHY SHOULD ANYONE BE LED BY YOU? – Rob Goffee and Gareth Jones

.

Các ý chính của bài:

(To be updated)

.

6/ CRUCIBLES OF LEADERSHIP – Warren G. Bennis and Robert J. Thomas

.

Các ý chính của bài:

(To be updated)

.

7/ LEVEL 5 LEADERSHIP: THE TRIUMPH OF HUMILITY AND FIERCE RESOLVE – Jim Collins

.

Các ý chính của bài:

(To be updated)

.

8/ SEVEN TRANSFORMATIONS OF LEADERSHIP – David Rooke and William R. Torbert

.

Các ý chính của bài:

(To be updated)

.

9/ DISCOVERING YOUR AUTHENTIC LEADERSHIP – William W. George, Peter Sims, Andrew N. McLean, David Mayer, and Diana Mayer

.

Các ý chính của bài:

(To be updated)

.

10/ IN PRAISE OF THE INCOMPLETE LEADER – Deborah Ancona, Thomas W. Malone, Wanda J. Orlikowski, and Peter M. Senge

.

Các ý chính của bài:

(To be updated)

.

.

.

./.

About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in Marketing, Reading. Bookmark the permalink.

2 Responses to HBR Leadership Must Reads

  1. Pingback: Personal Review 2012 | DucQuoc's Blog

  2. Pingback: Sprint end DoW | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s