The Fountainhead

Quick quiz:

Quyển sách nào đã bị 12 nhà xuất bản từ chối trước khi được chấp nhận in và sau đó trở thành 1 tác phẩm best-seller?

Hint: tác giả là phái nữ ;-)

 

. . .

. . .

. . .

 

 

.

Ok, câu trả lời của các bạn trẻ là 1 đáp án đúng. Dĩ nhiên “Harry Potter” của J. K. Rowling là 1 đáp án hợp lệ, nhưng ở đây tôi mong đợi 1 đáp án khác hơn.

 

Vâng, đó chính là tiểu thuyết “Suối Nguồn” – của Ayn Rand.

 

Suối Nguồn – một câu chuyện về sự đấu tranh của sáng tạo , cũng là về sự ngăn trở đối với những người có tầm nhìn vượt thời gian, những người đi tiên phong tạo thành quả cho hàng loạt người về sau…

http://www.hoanghaivan.com/2009/01/oc-sach-suoi-nguon.html

( in case firewalled: http://www.thanhnien.com.vn/news/pages/200751/219726.aspx )

 

 

.

Suối Nguồn – The Fountainhead là bản trường ca minh họa lòng can đảm và bản lĩnh “đi theo đường hẹp” của người kiến trúc sư. Nó là bản minh họa tuyệt vời cho sự lựa chọn của các nhà khoa học nói chung:

If we do something which is pioneering, we will get arrows in the back. But at the end of the day, a whole lot of people will have a whole lot of fun.

(Randy Pausch – the last lecture).

 

 

http://thuvien247.net/Suoi-nguon-t8639.html

 

./.

 

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, husband and brother...
This entry was posted in Feeling, Reading. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s