Missing something

Ngoài trời mưa vẫn rơi rơi, mình ko cảm thấy lạnh ngoài da mà cảm thấy lạnh trong lòng… ” , đã 4 năm rồi thì phải .

Năm nay, trời vẫn mưa, nhạc vẫn vang, chỉ có lòng ta là thay đổi. Một sự bình thản, hay nên gọi là trống rỗng, vô cảm ?

Theo bác Ma Châm thì tu hành là thanh thản chấp nhận sự vật như vốn có của nó . Nếu vậy thì người tu hành luôn là người tỉnh táo và bình tĩnh đủ để lý giải cuộc sống ? Hay là người đã vì luôn thụ động trước một vấn đề không giải quyết được và đến một lúc nào đó chấp nhận sức ỳ trở thành một phần của chính mình ?

Haizzz, “Cuộc sống vốn dĩ đã phức tạp, đừng làm cuộc sống phức tạp hơn” , anh đã từng rất thích trích dẫn câu này . Và bây giờ giá trị của nó đối với anh vẫn như xưa .

 

Cám ơn đời mỗi sớm mai thức dậy. Ta có thêm ngày mới để yêu thương” . Vẫn là số 1 .

 

No wonder the top are the top, their classes are simply distinguished . Just like the quote from Mr. Alex, “Form is temporary, Class is permanent” :-) .

 

 

Cheap words from trivial people are just making your integrity more sparkling, my memories .

I am still proud of you… What I got, I never regret …

 

 

Go with the best, or stay with the rest? Now it is a no-brainer.

 

./.

 

About DucQuoc.wordpress.com

A brother, husband and father...
This entry was posted in Feeling, Marketing. Bookmark the permalink.

1 Response to Missing something

  1. Pingback: Hater is just Loser | DucQuoc's Blog

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s