Scam SMS text

 

 

Gần đây cứ nhận được nhiều tin nhắn lừa đảo.

 

Examples:

Chúc mừng TB 0909…… , H.Nay Ban la SDT may man *Duy-Nhat* Co C.Hoi Nhan DT Samsung cung 190tr Nhan Giai Bang Cach *So@n DK5 den 92….* GUJ TIN MIEN PHI

 

Nếu người dùng tin vào dạng này thì, mỗi tin nhắn bạn gởi sẽ có phí khoảng 15000 VNĐ – trừ vào tài khoản ĐT bạn

(thường phí SMS dịch vụ đăng ký đầu số 9xxx sẽ từ 15000 -> 1000 một tin nhắn, tất nhiên lừa đảo sẽ lấy mức cao nhất là 15k ).

 

Sẽ update thêm thông tin để mọi người tránh bị lừa :)

About DucQuoc.wordpress.com

A coder, husband and brother...
This entry was posted in Marketing, Reading. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s